Activitatea educațională

Între 1993 și 1999 a predat proiectare asistată calculator și informatică aplicativă industrială pentru ingineri în cadrul uzinei Tehnofrig și în învățământ la distanță în cadrul Școlii Superioare Gábor Dénes[1] (GDF), Centrul de Consultații din Ardeal (1996-2008).

A fost tutor calificat în învățământ la distanță a Centrului din Cluj a GDF (materii predate: Java, Proiectare și producție asistată de calculator CAD/CAM, Grafică pe calculator, Aplicații de internet, Multimedia, Inteligență artificială), pe durata de zece ani a activității a condus aproximativ 14 lucrări de diplomă și a fost referentă la alte 63 de astfel de lucrări contribuind astfel la formarea inginerilor informaticieni în Ardeal, la educarea următoarei generații de profesioniști. Pentru această activitate educațională Școala Superioară Gábor Dénes a decorat-o cu medalia In Memoriam Gábor Dénes în 2003.

Începând din 2007 este conferențiar universitar la Universitatea Sapientia (Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, Catedra de Construcții Mașini, Târgu Mureș), predă materiile: Știința materialelor, Tehnologia materialelor, Utilizarea materialelor moderne. A creat cercurile de știința materiilor și de istoria tehnicii și conduce activitatea acestora.

În interesul unei educații tehnice de înalt nivel a inițiat o serie de cărți de specialitate în limba maghiară (Caietele Științei Tehnice, a căror editor este), în volumele căreia sunt incluse și rezultatele cercetărilor științifice. Aceste volume sunt monografii binevenite în școlile de master și doctorale tehnice maghiare. Este autoarea a 6 dintre cele 11 de volume apărute până acum: Introducere în informatica tehnologiei materialelor (Bevezetés az anyagtechnológiák informatikájába, 2007); Tratamentul de suprafață cu laser și modelarea proceselor (Lézeres felületkezelés és modellezés, 2007); Tratamentul suprafețelor (Felületkezelés, 2009); Tehnici de sudare I. Procedee și mijloace de mecanizare (Hegesztéstechnika I.(Eljárások és gépesítés) și Tehnică de sudare II. Echipamente și măsusări (Hegesztéstechnika II.(Berendezések és mérések, 2010); Laboratorul științei materialelor I. (Anyagtudományi laboratórium I., 2011) [2].

Dintre cele 11 de volume apărute până acum 6 sunt fructul colaborării cu Universitatea din Óbuda, Facultatea Bánki Donát (coautor: Bagyinszki Gyula, lectura: Czinege Imre, Kovács Mihály și Réti Tamás) în prezent sunt folosite în predare de către patru universități.

Tot în urma colaborări instituționale s-a publicat și volumul de note de curs universitar  Cunoștințele de bază a tehnologiilor metalice de sudare, brazare și tăiere la cald (A hegesztés, a forrasztás és a termikus vágás fémtechnológiai alapismerete)[3] apărut în  2013.

[1] Gábor Dénes Főiskola: http://www.gdf.hu/

[2] Monografii publicate până acum în seria de volume Caiete Științei Tehnice:

  1. Bitay Enikő: Anyagtudományi laboratórium I. Tulajdonságminősítő vizsgálatok. 1. Műszaki Tudományos Füzet 11., EME, Cluj-Napoca, 2011. ISSN 2068 – 3081, ISBN 978-606-8178-30-1, ISBN 978-606-8178-31-8, 120 p. (Laboratorul științei materialelor I. Încercări pentru stabilirea proprietăților materialelor)
  2. Bagyinszki Gyula – Bitay Enikő: Hegesztéstechnika II. Berendezések és mérések.2. Műszaki Tudományos Füzetek 10., EME, Cluj-Napoca, 2010. ISSN 2068 – 3081, ISBN 978-606-8178-06-6, ISBN 978-606-8178-05-9, 286 p. (Tehnici de sudare II. Echipamente și măsurări) http://eda.eme.ro/handle/10598/15438.
  3. Bagyinszki Gyula – Bitay Enikő: Hegesztéstechnika I. Eljárások és gépesítés.1. Műszaki Tudományos Füzetek 9., EME, Cluj-Napoca, 2010. ISSN 2068 – 3081, ISBN 978-606-8178-06-6, ISBN 978-606-8178-04-2, 288 p(Tehnici de sudare I. Procedee și mijloace de mecanizare) http://eda.eme.ro/handle/10598/15437.
  4. Bagyinszki Gyula – Bitay Enikő: Felületkezelés. Műszaki Tudományos Füzetek 5., EME, Cluj-Napoca, 2009, ISBN 978-973-8231-76-4, 359 p. (Tratamente de suprafață) http://eda.eme.ro/handle/10598/15436.
  5. Bitay Enikő: Lézeres felületkezelés és modellezés. Műszaki Tudományos Füzetek 4., EME, Cluj-Napoca, 2007. ISBN 973-8231-66-3, ISBN 978-973-8231-66-5. 174 p. (Tratamente de suprafață cu laser și modelarea proceselor) http://eda.eme.ro/handle/10598/8923.
  6. Bagyinszki Gyula – Bitay Enikő: Bevezetés az anyagtechnológiák informatikájába. Műszaki Tudományos Füzetek 3., EME, Cluj-Napoca, 2007. ISBN 973-8231-65-5, ISBN 978-973-8231-65-8. 213 p.(Introducere în informatica tehnologiei materialelor) http://eda.eme.ro/handle/10598/8942.

[3] Bitay Enikő, Bagyinszki Gyula, Dobránszky János: A hegesztés, a forrasztás és a termikus vágás fémtechnológiai alapismeretei. Budapest, 2013. (note de curs universitar), 24 p.(Cunoștințele de bază a tehnologiilor metalice de sudare, brazare și tăiere la cald) http://hu.scribd.com/doc/229730688/FemekTechnologiaja-Hegesztes#scribd