Publicații, comunicări

11 cărți, 1 note de lectură, 3 capitole de cărți, este autoarea sau coautoarea a aproape 180 de articole științifice în publicații din Ungaria, din România, respectiv internaționale, precum și în volume de conferințe. Este editor a 30 de volume de conferințe, coautor a 4 dintre acestea.

A inițiat în limba maghiară o serie de cărți de specialitate în care s-au inserat și rezultatele științifice. Aceste volume sunt monografii binevenite în școlile masterale și doctorale tehnice maghiare: Introducere în informatica tehnologiei materialelor (Bevezetés az anyagtechnológiák informatikájába, 2007).; Tratamente de suprafață cu laser și modelarea proceselor (Lézeres felületkezelés és modellezés, 2007).; Tratamentul de suprafață (Felületkezelés, 2009).; Tehnici de sudare I. Procedee și mijloace de mecanizare (Hegesztéstechnika I. Eljárások és gépesítés);. și Tehnici de sudare II. Echipamente și măsurări (Hegesztéstechnika II. Berendezések és mérések, 2010)., Laboratorul științei materialelor I. (Anyagtudományi laboratórium I., 2011); Cunoștințele de bază a tehnologiilor de sudare, brazare și tăiere la cald (A hegesztés, a forrasztás és a termikus vágás fémtechnológiai alapismeretei, 2013.).

Este editor al seriei de istorie a științei și tehnicii, coautor a 4 din cele 11 de volume apărute până acum: Moșteniri de istoria tehnicii la Văleni-Călata (Technikatörténeti örökség a kalotaszegi Magyarvalkón, 2009);  Moșteniri de istoria tehnicii la Mănăstireni (Technikatörténeti örökségek Magyargyerőmonostoron, 2010); Moștenire de istoria tehnicii din sfera goticului din Călata (Technikatörténeti örökség Kalotaszegen a gótika árnyékában, 2011); Chidea –  o așezare edificată din piatră (Kide, a kőből épült település, 2015), autoarea uneia: Unicul miner din Transilvania. Moștenirea lui Márton Debreceni (Az „egyetlen” erdélyi bányász. Debreceni Márton műszaki öröksége, 2016)

Lista detailată a publicațiilor se regăsește în Colecția Creației Științifice Maghiare: MTMT

Este editor al seriei Caietele Științei Tehnice (MTF) ISSN 2068 – 3081, http://eda.eme.ro/handle/10598/9742, a seriei Publicațiile Științelor Tehnice (MTK) ISSN 2393-1280, http://eda.eme.ro/handle/10598/28082 și a seriei Caietele Istoria Științei și Tehnicii (TTF) ISSN 2068 – 3103, http://eda.eme.ro/handle/10598/9740

Este editor șef al revistei Acta Materialia Transylvanica, ISSN 2601 – 1883, http://eda.eme.ro/handle/10598/30356.

Este fondatoare și responsabilă a Bazei Digitale de Date din Ardeal (http://eda.eme.ro/).

CV-ul profesional poate fi descărcat de la: CV2-ro-BitayE-2020-10-13.doc.

Lista publicațiilor poate fi descărcată de la: PL-ro-BitayE-2020-10-17.doc.