Educație

”…mărturisesc că e necesar ca cercetarea științifică și educația  să fie cultivate într-o armonie strânsă, atribuind în același timp un rol important formării de relații și cooperării creând un spirit de comunitate ca astfel să putem educa generația următoare, tineretul, în spiritul unei colaborări fructuoase în domeniul cercetării științifice. Simt că aceste lucruri sunt cele pe care – pe lângă activitatea de cercetare și de educație – le pot oferi.”

(Sursa: Bitay Enikő: Activitate educațională, profesională și de cercetare, programul TÁMOP, 2013)