Biografie

S-a născut la Cluj-Napoca la data de 4 iunie 1960, al doilea copil al lui Bitay Csaba și Halmai Magdolna. Are un frate: Bitay Endre.

Studiile medii le-a terminat la Liceul Brassai Sámuel în 1979. Profesorii care au avut un rol determinant asupra carierei au fost: Boda Károly (matematică)[1] Pázmány Zsuzsa (fizică) și Sóvágó Margit (sport, diriginte). A obținut diploma de inginer la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca[2] în cadrul Facultății de Construcții de Mașini, specialitatea: știința materialelor și turnătorie (1984), mai târziu ingineria sistemelor și a calculatoarelor (2008). Titlul de doctor l-a obținut în cadrul aceleiași universități în 2003 în specializarea știința și ingineria materialelor sub conducerea științifică a profesorului universitar dr. Pálfalvi Attila[3].

În 1984 s-a căsătorit cu Talpas János. Au un copil: talpas Botond (n. 1988).

Și-a început cariera ca inginer proiectant la uzina Tehnofrig din Cluj-Napoca. După un deceniu și jumătate de activitate în industrie a devenit colaborator științific al Asociației Muzeului Ardelean (EME – 2000-2007). Începând din 2007 este conferențiar universitar la Universitatea Sapientia. Secretar al Departamentului de Științe Tehnice a EME (1994-2002), apoi președintele acestui departament (2002-). Din 2006 este secretarul general al EME.

Redactor al Caietelor Științei Tehnice[4], al Caietelor Istoria Științei și Tehnicii[5], a volumelor anuale a Conferinței Științifice a Tinerilor Ingineri, respectiv a Conferinței Științelor Tehnice, caiete ce apar în cadrul volumelor Comunicări Științifice Tehnice[6]. Este totodată redactor șef al seriei Acta Materialia Transylvanica. În 2016 fost aleasă ca membru extern de către Academia Maghiară de Științe.

[1] Gaal György: A magát elemésztő fáklya. In: Művelődés, 2008. http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=48

[2] Universitatea Tehnică Cluj/Napoca: Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului: http://www.utcluj.ro/ (http://imm.utcluj.ro/, Facultatea de Automatica si Calculatoare: http://ac.utcluj.ro/)

[3] Bitay Enikő: In memoriam Pálfalvi Attila (1930–2010). Erdélyi Múzeum vol. 72. caietele 1–2, 2010. EME, Cluj-Napoca, pag. 133–134. http://eda.eme.ro/handle/10598/26002, respectiv în cotidianul Szabadság, 17 martie 2010. http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/39185.

[4] Accesibil online: http://eda.eme.ro/handle/10598/9742

[5] http://eda.eme.ro/handle/10598/9740

[6] http://eda.eme.ro/handle/10598/28082