Életút

1960. június 4-én született Kolozsvárt. Bitay Csaba és Halmai Magdolna második gyermekeként. Testvére Bitay Endre.

Középiskolai tanulmányait a Brassai Sámuel Líceumban végezte (1979). Tanárai, akik az életpályája meghatározói voltak: Boda Károly[1] matematikatanár, Pázmány Zsuzsa fizikatanár, s Sóvágó Margit sporttanár, osztályfőnök. A Kolozsvári Műszaki Egyetemen[2] szerzett mérnöki oklevelet a Gépész Karon: anyagtudományi, öntészeti szakon (1984.), majd számítástechnika és automatizálás szakon (2008.). Alma materében kapta meg 2003-ban a PhD oklevelet műszaki anyagtudományban, témavezetője: Pálfalvi Attila[3] professzor.

1984-ben házasságot kötött Talpas Jánossal. Gyermekük: Talpas Botond (sz. 1988.)

Pályáját 1984-ben a kolozsvári Tehnofrig vállalatnál kezdte szerszámtervezőként. Tizenöt évi ipari tevékenység után az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos munkatársa (2000–2007). 2007 óta a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi docense. Az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának titkára (1994–2002), majd elnöke (2002–). 2006-tól az EME főtitkára.

Szerkesztője a Műszaki Tudományos Füzetek[4], a Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek[5] sorozatoknak, a Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszak, illetve a Műszaki Tudományos Ülésszak évente megjelenő konferenciaköteteinek, melyek a Műszaki Tudományos Közlemények[6] sorozatkötetben jelennek meg. Főszerkesztője az Acta Materialia Transylvanica sorozatnak.

A Magyar Tudományos Akadémia 2016-ban külső taggá választotta.

——————————————————————————————————————————————————-

[1] Gaal György: A magát elemésztő fáklya. In: Művelődés, 2008. http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=48

[2] Kolozsvári Műszaki Egyetem, Universitatea Tehnică Cluj/Napoca: Anyagtudományi és Környezetmérnöki Kar, Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului: http://www.utcluj.ro/ (http://imm.utcluj.ro/, Automatizálási és Számítógépek Kar, Facultatea de Automatica si Calculatoare: http://ac.utcluj.ro/)

[3] Bitay Enikő: In memoriam Pálfalvi Attila (1930–2010). Erdélyi Múzeum 72. kötet 1–2 füzet, 2010. EME, Kolozsvár, 133–134. http://eda.eme.ro/handle/10598/26002, illetve a Szabadság napilapban, 2010. március 17. http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/39185.

[4] Online itt érhető el: http://eda.eme.ro/handle/10598/9742

[5] http://eda.eme.ro/handle/10598/9740

[6] http://eda.eme.ro/handle/10598/28082