Materiale educative

Cărți de specialitate, prezentări, note de lectură, auxiliare de laborator

Cărți de specialitate

Tratamente de suprafață cu laser și modelarea proceselor

Dezvoltarea materialelor structurale și a tehnologiei materialelor s-a sprijinit și în trecutul recent pe fundamentele teoretice și practice deja cunoscute, dar s-a recurs mai degrabă la încercări. O sarcină a viitorului nu prea îndepărtat va fi elaborarea unor procedee (tehnici de simulare) prin care vom putea fi capabili ca prin reglarea parametrilor proceselor tehnice (de exemplu la tratarea de suprafață cu laser) să determinăm structura (și astfel caracteristicile dorite) unui material fără a fi nevoiți să recurgem la experimente de mare anvergură și costisitoare.

La aceste scopuri dorește să contribuie și acest volum, care prezintă partea teoretică și practică a tehnologiei moderne a tratării de suprafață cu laser, precum și tehnica simulării și matematica complexă a acestuia.

Întreg conținutul poate fi accesat aici: http://eda.eme.ro/handle/10598/8923.

 

 

Introducere în informatica tehnologiei materialelor

Pe parcursul activității de proiectare, pe lângă măsurători de construcție și design o sarcină fundamentală revine și selecției materialelor și planificării tehnologice conexe. În ziua de astăzi nici aceste sarcini nu se pot lipsi de bazele de date digitale și de software. Pentru înțelegerea și aplicarea corectă a acestora este nevoie de cunoștințe din zona tehnologiei materialelor care se referă la posibilitățile de selecție a materialelor, la caracteristicile acestora respectiv la metodele numerice și analizele care le pot cuantifica, totodată la procedurile de fabricație, caracteristicile și descrierea proceselor.

Această carte parcurge și prelucrează tematica descrisă din punctul de vedere al informaticii.

Întreg conținutul poate fi accesat aici: http://eda.eme.ro/handle/10598/8942.

 

 

Tratarea suprafețelor

Prin tratarea suprafețelor putem crea straturi și scoarțe de suprafață menite să înbunătățească rezistența la deteriorare (uzură, călire, corodare, oxidare și oboseală) în materiale (obiecte de lucru) care de altfel – în lipsa altor criterii sau deziderate – sunt mai ieftine, mai ușoare de prelucrat și mai rezistente. Putem ajusta regiuni delimitate ale obiectelor de lucru la cerințele locale ce provin din utilizare fără să modificăm în mod semnificativ structura și caracteristicile majorității volumului.

Pe lângă prezentarea diferitelor proceduri de tratament de suprafață pe diferite principii cartea se ocupă și cu acele forme de deteriorare care indică necesitatea acestor tratamente, cu câteva caracteristici importante ale suprafețelor, cu metodele de preparare a suprafețelor și cu acele analize de materiale care servesc calificarea straturilor.

Întreg conținutul poate fi accesat aici: http://eda.eme.ro/handle/10598/15436.

 

 

Tehnici de sudare I. Procedee și mijloace de mecanizare

Sudarea este cea mai importantă tehnică de lipire, fapt reflectat și de numărul mare de versiuni de procedee, precum și de diversitatea materialelor de adaos și a celor auxiliare, de multiplele posibilități de mecanizare.  Împreună acestea reprezintă o bază a tehnicii de sudare pe care se poate sprijini atât constructorul cât și tehnologul sau managerul. Pentru ca acest sprijin să fie bine fundamentat, această carte e menită să contribuie printr-o prezentare sistematică și concisă a tematicilor menționate. Scopul este cuprinderea unor cunoștințe teoretice și practice care pot sprijini și lărgi cunoștințele conexe ale celor care se ocupă de sudare.

Încearcă să ofere cititorilor informații într-o formă compactă, totodată enciclopedică despre acele domenii ale sudării – sudare și procedee înrudite, posibilitățile mecanizării – pe care le putem numi în mod simplu fundal tehnic.

Întreg conținutul poate fi accesat aici: http://eda.eme.ro/handle/10598/15437.

 

 

Tehnici de sudare II. Echipamente și măsurări

Instalațiile electrice de sudare sunt condiția de bază a procedurilor conexe de sudare, de aceea cunoașterea principiului, construcției și funcționării acestora este importantă. Mai mult, pentru a putea utiliza în mod eficient posibilitățile oferite de aceste instalații este de recomandat să ne ocupăm de caracteristicile tehnicilor de utilizare a acestora: posibilități de reglaje și de intervenție, valori limită, efecte asupra mediului de lucru. Tot în această idee trebuie să acordăm atenție și măsurătorilor, și tehnicilor de control fără să uităm de pericolele curentului electric și prevenirea acestora.

Această carte se ocupă în primul rând de domeniul sudării de arc și de rezistență, instalațiile ce se pot folosi, informații teoretice și practice despre unelte, elemente specifice funcționării acestora, aspecte de măsurători, de control și de siguranță. Fără dorința exhaustivității promite o prezentare a domeniilor menționate ale tehnicii de sudare, ce pot sprijini și lărgi cunoștințele conexe ale celor ce se ocupă de sudare.

Încearcă să ofere cititorului într-o formă compactă și cu focus pe esențial informații despre acele domenii ale sudării – instalații, aspecte de măsurători, de control și de siguranță –  care pot fi considerate pur și simplu ca un fundal al tehnicii de sudare.

Întreg conținutul poate fi accesat aici:  http://eda.eme.ro/handle/10598/15438.

 

Suport de laborator

 Laboratorul științei materialelor I. Încercări pentru stabilirea proprietăților materialelor

Predarea științei materialelor este o parte importantă a învățământului superior tehnic. Activitățile practice din laborator și din sala de curs servesc la o mai bună cunoaștere a materialelor structurale prezentate.

Este necesar și de recomandat ca pe parcursul acestor activități să se studieze cele mai importante metode de analiză care vizează componența materialelor, structura, selecția acestora, precum și caracteristicile fizice ce formează baza pentru proiectare în construcții, prelucrabilitatea tehnologică, rezistența la daune pe parcursul utilizării, măsurabilitatea, cuantificabilitatea, verificabilitatea acestora – în alte cuvinte calificarea materialelor.

Această carte cu scop educativ – fiind primul volum în seria pentru laboratorul de știința materialelor – se ocupă de analizele ce califică caracteristicile materialelor și cu problemele de calcul legate de acestea. Un rol important revine metodelor de stabilire a caracteristicilor standardizate ca soliditatea, tăria, teste de impact, fundamentelor mecanicii fracturilor, analizei prin calcul a dislocației și obosirii. Aceste domenii sunt întregite cu soluțiile simple ale identificării materialelor.

Note de lectură

 Cunoștințele de bază a tehnologiilor metalice de sudare, brazare și tăiere la cald

Sudarea forjată este o metodă de fabricație ce este aproape la fel de veche ca și utilizarea fierului (”epoca de fier”). Până la mijlocul secolului XIX. era singurul procedeu de lipire în domeniul asamblării nedemontabile a metalelor. Dezvoltarea rapidă și spectaculoasă a tehnologiilor materialelor – inclusiv a sudării – a survenit în secolele XIX. și XX. Datorită descoperirii și răspândirii pe scară largă a electricității, a mijloacelor acesteia.

Sudarea în industrie este cea mai importantă tehnologie de alipire a metalelor fapt reflectat și de numărul mare de variante de proceduri, aria largă a materialelor auxiliare dezvoltate pentru acestea și multiplele posibilități de mecanizare și automatizare.

Scopul acestei cărți este ca prin prezentarea proceselor fundamentale ale sudării să contribuie la însușirea cunoștințelor de Tehnologia materialelor și să încurajeze aprofundarea acestora, îmbrățișarea carierei de inginer în tehnologia materialelor care este una dintre cele mai interesante direcții în cadrul ingineriei constructoare de mașini.

Întreg conținutul poate fi accesat aicihttps://hu.scribd.com/doc/229730688/FemekTechnologiaja-Hegesztes#scribd.

 

Descrierea materiilor predate, a lecturilor și activităților de laborator (se încarcă în mod continuu urmărind curriculumul actual – semestrul I.)

Materii predate:

  1. Știința materialelor I. – specializarea Mecatronică și cea de Inginerie de construcții mașini anul I.
  2. Știința materialelor II. (Tehnologia materialelor) specializarea Mecatronică și cea de Inginerie de construcții mașini anul II.
  3. Ingineria materialelor moderne – specializarea Mecatronică și cea de Inginerie de construcții mașini anul IV.
  4. Mecanică – specializarea de Automatizări și informatică aplicată anul I.