Activitate în sfera publică, organizarea științei

Este membru fondator al Societății Muzeului Ardelean (EME), între 1994 și 2002 secretar, din 2002 președinte al Departamentului de Științe Tehnice. Din 2006 este secretar general al EME.

În 1996 a inițiat la EME o serie de dezvoltări informatice. Între 2000 și 2007 fiind colaboratoare științifică la EME în paralel cu programele de cercetare a realizat pagina statică de internet al societății, rețeaua de calculatoare, programul pentru catalogarea cărților, baza de date cadastru al intelectualilor și a elaborat proiectul paginii dinamice de internet. În această perioadă au început programele de digitalizare ale EME. Este fondatoarea și responsabila de programe a Bazei de Date Digitale din Transilvania (EDA) [1] (http://eda.eme.ro/).

Este inițiatoarea și responsabila de programe a forumului din bazinul carpatin Ziua Științei Maghiare din Transilvania. În calitate de secretar general al EME derulează multiplele activități ale societății, raporturile anuale ale secretarului general reflectă rezultatele EME. Academia Maghiară de Științe i-a onorat în 2004 activitatea de organizare a cercetării cu medalia Arany János[2].

În cadrul Departamentului de Științe Tehnice a EME a inițiat în 1995 anuala Conferință Științifică a Tinerilor Ingineri (FMTÜ), un forum pentru bazinul carpatin (http://www.eme.ro/fmtu/), pe care-l organizează și în prezent întărind astfel în tineret interesul și respectul pentru știință.

În 2000 în cadrul Zilei Științei Maghiare a pornit la drum Conferința Științelor Tehnice care este și astăzi forumul annual al specialiștilor în științe tehnice (http://eme.ro/muszakitudomanynap/), ocazie cu care se înmânează în mod solemn diploma memorială Jenei Dezső. O istorie a Conferinței științelor tehnice poate fi citită aici: http://eda.eme.ro/handle/10598/28576

În 2006 a fost inițiatoarea programului interdisciplinar Explorarea, Cercetarea și Protecția Moștenirii Tehnice din Transilvania [3]. Scopul acestuia este descoperirea, păstrarea, punerea în funcțiune a moștenirii noastre tehnice, precum și includerea acestuia în moștenirea culturală ardeleană, totodată dezvoltarea culturală și turistică a regiunii. Rezultatele acestor cercetări apar în seria Caietele Istoria Științei și Tehnicii, a cărei redactor este, totodată coautoare a 4 dintre cele opt volume apărute până acum.

În 2006 a inițiat cercetările și seria de prelegeri de istoria industriei precum și procesul de colectare a obiectelor și suvenirurilor legate de istoria industriei (i-a îndemnat pe clujeni să predea EME documente, fotografii, obiecte sau versiuni digitale ale acestora contribuind astfel la colectarea de obiecte valoroase de muzeu, la păstrarea și cercetarea acestora). În mod paralel cercetează marile personalități ale tehnicii (prin explorarea și digitalizarea moștenirii lui Debreczeni Márton, Martin Lajos) și realizează interviuri cu acele personalități care mai sunt în viață.

În aceste cercetări a inclus tineri tehnicieni, a contribuit la cultivarea talentelor tehnice prin operarea unor cercuri de specialitate.

Păstrează o relație strânsă de lucru cu universități, institute de cercetări din țară și din Ungaria. Lista publicațiilor reflectă și rezultatele acestor colaborări.

[1] Az Erdélyi Digitális Adattár (EDA): baza de date conține date digitale (cărți, articole, colecții, lexicoane, fotografii, filme etc.), acestea sunt încărcate în mod continuu cu scopul de a ajuta educația și cercetarea prin intermediul internetului: Erdélyi Digitális Adattár (EDA). Mai pe larg despre EDA se poate citi aici: Bitay, Enikő: Az Erdélyi Digitális Adattár. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (MTM), ISSN: 0041-3917, Budapest, anul 60. nr. 5. / 2013. 203–216 p. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5784&issue_id=548, illetve itt: Órdög I. Béla: Friss és nélkülözhetetlen az egyéves Erdélyi Digitális Adattár. Már 14 500 digitalizált tétel áll a tudományosság szolgálatában. In: Szabadság, Cluj-Napoca, 4 iulie 2012. http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/print,PrintScreen.vm/id/3432/mainarticle/true;jsessionid=A0E196C22C6F1E7523BEE621A228AD3E

[2] Medalia Arany János al MTA: http://mta.hu/dijak-kituntetesek/arany-janos-erem-105813; lista celor premiați până acum: http://mta.hu/data/dokumentumok/hatteranyagok/dijak_kituntetesek/Arany_Janos-eremben_reszesultek_2002-2013.pdf

[3] Bitay Enikő: A műszaki örökség feltárása, kutatása és védelme Erdélyben. In: Fedenic Csilla (szerk.): Magyar–magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége. MTA, Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, Budapest, 2010. ISBN 978-963-508-588-0. 70–76 p. http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/MTA_konyv_Magyar-magyar.pdf

Bitay, Enikő: A műszaki örökség feltárása, kutatása és védelme Erdélyben. In: Bányászati és Kohászati Lapok, BKL-Kohászat,  anul144., nr. 2. , ISSN 0005-5670, Budapest, 2011. 57–59 p. http://www.ombkenet.hu/index.php/bkl-kohaszat?id=105