Eredmények

Kutatási eredményeit 11 könyv,  könyvfejezet, 1 jegyzet, 40 könyv szerkesztése (30 konferenciakötet és 10 monográfia sorozatszerkesztőjeként) tükrözi; közel 180 tudományos közlemény szerzője/társszerzője, melyek magyarországi, romániai és nemzetközi folyóiratokban, illetve konferenciakötetekben jelentek meg.

Tudományos tevékenységét a Magyar Tudományos Akadémia 2012-ben Arany János-díj a tudományos kutatásért[1], a Novofer Alapítvány 2014-ben In memoriam Gábor Dénes[2] elismeréssel jutalmazta, a Magyar Mérnökakadémia[3] tiszteletbeli tagjává választotta (2010).

——————————————————————————————————————————————————–

[1] Arany János-díj a tudományos kutatásért: http://mta.hu/dijak-kituntetesek/arany-janos-dij-a-tudomanyos-kutatasert-105812, http://mta.hu/data/cikkek/105/1058/cikk-105812/Arany_Janos-dijban_reszesultek_2004-2015.pdf

[2] Novofer Alapítvány: http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/55; https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1bor_D%C3%A9nes-d%C3%ADj

[3] Magyar Mérnökakadémia: http://www.mernokakademia.hu/