Activitatea de cercetare

În domeniul științei materialelor între 1996 și 2004 a cercetat tratamentul cu laser a suprafețelor în colaborare cu Universitatea din Miskolc[1] și cu Bay Zoltán Nonprofit pentru Cercetări Aplicate srl.[2]. Sub tutela academicianului Roósz András[3], o parte dintre rezultatele acestora se regăsesc în teza ei de doctorat susținută public în 2003. Continuând cercetarea a publicat mai multe rezultate în anii următori. A realizat aliaje de suprafață a oțelurilor călibile în înveliș cu granule ceramice analizând efectul diferiților parametri asupra straturilor de suprafață formate. Coroborând în mod armonic experimentele și modelarea simulată a determinat circumstanțele și parametrii necesari pentru formarea eficientă unui strat de suprafață și mărirea rezistenței de suprafață a acestuia.

Tot în cadrul științei materialelor a cercetat între 2005 și 2011 la Universitatea din Óbuda[4] sub conducerea științifică a profesorului universitar Réti Tamás[5] compoziția geometrică a materialelor cu structuri celulare, calificarea acestora pe baza unor metode numerice, eficacitatea rezultatelor fiind reflectată în numeroase publicații.

În cadrul programului de excelență națională în anii trecuți (2013-2015) s-a ocupat cu prelucrarea cu laser a diferitelor biomateriale în cadrul Catedrei de Știință a Materialelor și de Tehnologie a BME[6] colaborând cu cercetătorul principal Dobránszky János[7] (MTA-BME Echipa de Cercetări în Tehnologia Compozitelor[8]). S-a ajuns la rezultate noi în domeniul marcării cu laser a metalelor sub film lichid, respectiv a marcării cu laser a polimerilor.

Aceste colaborări fructuoase în cercetare sunt reflectate și în acordarea Medaliei Comemorative de către Universitatea din Miskolc, Facultatea de Construcții Mașini (2010) și a titlului de Cetățean de Onoare a Universității din Óbuda, Facultatea de Construcții de Mașini ” Bánki Donát” (2013).

[1] Miskolci Egyetem: http://www.uni-miskolc.hu/

[2] Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.: http://www.bayzoltan.hu/, mai demult Anyagtudományi és Technológiai intézet (BAY–ATI), în prezent o diviziune a Facultății de Inginerie (BAY–ENG: http://www.bayzoltan.hu/bay-eng)

[3] Roósz András, Széchenyi-díjas inginer metalurg maghiar, profesor universitar, conducător al programului maghiar de materiale cosmonautice, membru ordinar al Academiei Maghiare de Științe: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ro%C3%B3sz_Andr%C3%A1s

[4] Óbudai Egyetem: http://uni-obuda.hu/, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar: http://uni-obuda.hu/banki, Anyag- és Gyártástudományi Intézet: http://uni-obuda.hu/banki/anyag-es-gyartastudomanyi-intezet

[5] Réti Tamás profesor universitar, Óbudai Egyetem: http://bdi.uni-obuda.hu/reti_tamas

[6] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Anyagtudomány és Technológiai Tanszék: http://www.att.bme.hu/

[7] Dobránszky János cercetător principal: http://www.pt.bme.hu/kutato/index.php?l=m

[8] MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport: http://www.pt.bme.hu/kutato/