Közéleti tevékenység, tudományszervezés

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) alapító tagja, a Műszaki Tudományok Szakosztályának titkára (1994-2002 között), majd elnöke (2002-től). 2006-tól EME főtitkára.

Az EME-ben 1996-ban indította el az informatikai fejlesztéseket. 2000–2007 között az EME tudományos munkatársaként a kutatási programokkal párhuzamosan valósította meg az EME statikus honlapját, a számítógépes hálózatát, a könyvkatalogizáló belső fejlesztésű programját, az értelmiségi kataszter adatbázisát, s dolgozta ki az dinamikus honlap tervezetét. Ebben az időszakban indultak el az EME digitalizálási programjai, a 2010-től működő (avatott) Erdélyi Digitális Adattár[1] alapítója, programfelelőse (http://eda.eme.ro/).

A 2002-ben indult Magyar Tudomány Napja Erdélyben fórum kezdeményezője, programfelelőse. Az EME főtitkáraként az intézmény sokrétű feladatait látja el, az évenkénti főtitkári jelentések tükrözik az EME eredményeit. A Magyar Tudományos Akadémia 2004-ben Arany János-éremmel[2] jutalmazta a kutatásszervező munkásságát.

Az EME Műszaki tudományok szakosztálya keretében 1995-ben indította el az évente megrendezésre kerülő Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka (FMTÜ) Kárpát-medencei fórumot (http://www.eme.ro/fmtu/), melynek jelenleg is szervezője, ezzel is erősítve a fiatalok körében a tudomány iránti érdeklődést és tiszteletet. 2000-ben pedig a Magyar Tudomány Napja keretében indította el a Műszaki Tudományok Ülésszakát, amely azóta is évenként megrendezett fóruma a műszakis tudós társadalomnak (http://eme.ro/muszakitudomanynap/), ekkor adják át ünnepélyesen a Jenei Dezső-emléklapot. A Műszaki tudományos ülésszak történetének áttekintése itt olvasható: http://eda.eme.ro/handle/10598/28576.

2006-ban kezdeményezte a Műszaki örökség feltárása, kutatása és védelme Erdélyben[3] elnevezésű interdiszciplináris programot. Célja technikai örökségünk felkutatása, megőrzése, működőképessé tétele, az erdélyi kulturális örökségbe való beillesztése, illetve a térség kulturális és turisztikai fejlesztése. A kutatások eredményeit közlő Tudomány- és technikatörténeti sorozat, melynek szerkesztője, illetve az eddig megjelent 8 kötet közül négynek társszerzője.

2008-ban indította el az ipartörténeti kutatásokat és előadás-sorozatot, valamint az ipartörténeti emlékek és tárgyak gyűjtési folyamatát (a kolozsvári lakosokat arra biztatta, hogy dokumentumokat, emlékfotókat és tárgyakat, avagy ezek digitális változatát adják át az EME-nek, hozzájárulva a múzeumi értékek gyűjtéséhez, az emlékek megőrzéséhez, kutathatóvá tételéhez). Ezzel párhuzamosan műszaki nagyjaink kutatását végzi (Debreczeni Márton, Martin Lajos hagyatékainak feltárásával, digitalizálásával), illetve interjúkat készít a még élő műszakisokkal.

A kutatásokba fiatal műszakisokat vont be, a műszaki tehetséggondozáshoz szakkörök működtetésével járult hozzá.

Szoros munkakapcsolatot ápol hazai és magyarországi egyetemekkel, kutatóintézetekkel. A publikációs listában ezen közreműködések eredményeit is láthatjuk.

——————————————————————————————————————————————————

[1] Az Erdélyi Digitális Adattár (EDA): az adattár digitális adatokat (könyvek, cikkek, gyűjtemények adatbázisa, lexikonok, fotók, filmek stb.) tartalmaz, feltöltése folyamatos, az oktatás és kutatási munkákat hivatott segíteni a világhálón keresztül: Erdélyi Digitális Adattár (EDA). Az EDA-ról bővebben itt olvasható: Bitay, Enikő: Az Erdélyi Digitális Adattár. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (MTM), ISSN: 0041-3917, Budapest, 60. évf. 5. sz. / 2013. 203–216 p. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5784&issue_id=548, illetve itt: Órdög I. Béla: Friss és nélkülözhetetlen az egyéves Erdélyi Digitális Adattár. Már 14 500 digitalizált tétel áll a tudományosság szolgálatában. In: Szabadság, Kolozsvár, 2012. július 04. http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/print,PrintScreen.vm/id/3432/mainarticle/true;jsessionid=A0E196C22C6F1E7523BEE621A228AD3E

[2] Az MTA, Arany János-érem: http://mta.hu/dijak-kituntetesek/arany-janos-erem-105813; eddigi díjazottak listája: http://mta.hu/data/dokumentumok/hatteranyagok/dijak_kituntetesek/Arany_Janos-eremben_reszesultek_2002-2013.pdf

[3] Bitay Enikő: A műszaki örökség feltárása, kutatása és védelme Erdélyben. In: Fedenic Csilla (szerk.): Magyar–magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége. MTA, Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, Budapest, 2010. ISBN 978-963-508-588-0. 70–76 p. http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/MTA_konyv_Magyar-magyar.pdf

Bitay, Enikő: A műszaki örökség feltárása, kutatása és védelme Erdélyben. In: Bányászati és Kohászati Lapok, BKL-Kohászat, 144. évfolyam, 2. szám, ISSN 0005-5670, Budapest, 2011. 57–59 p. http://www.ombkenet.hu/index.php/bkl-kohaszat?id=105